Rummy 500 Regels


Zasady gry w Remika 500

Liczba graczy: w Remika 500 gra od dwóch do czterech graczy.

Talia:  jedna pełna talia kart, z 2 jokerami.

Cel: zwycięzcą zostaje pierwszy gracz, który osiągnie lub przekroczy ustaloną wcześniej punktację docelową (turniej jednostołowy) lub gracz, który zdobędzie najwyższą punktację na zakończenie gry (gra pojedyncza). Punkty zdobywa się tworząc na stole w dowolnym momencie (w odróżnieniu od innych odmian remika, gdzie przed wyłożeniem układów lub dokładaniem kart należy zdobyć określoną liczbę punktów) układy w postaci kompletów i sekwensów, można też dokładać karty do wyłożonych układów.

Wartość kart: wartość każdej karty w układzie jest równa wartości na niej widniejącej. Figury (walet, królowa, król) posiadają wartość równą 10 punktów, as jest wart odpowiednio 1 lub 11 punktów, a jokery otrzymują wartość karty, którą zastępują. Należy pamiętać, że as w układzie przed 2 i 3 jest wart 1 punkt, a nie 11.

Cztery kolory

Karty i ich wartości

Przebieg gry

Zgodnie z zasadami Remika 500 każdy gracz rozpoczyna grę z 7 kartami, a pozostałe karty tworzą talię, z której gracze mogą pobierać karty podczas gry. Jedna karta jest odwracana na początku gry i tworzy stos odkryty.

Kolejka w Remiku 500 podzielona jest na trzy części:

*Pobranie - gracze rozpoczynają kolejkę od pobrania karty. Mogą pobrać kartę z talii lub pierwszą kartę ze stosu odkrytego.

Ze stosu odkrytego można pobrać dowolną kartę pod dwoma warunkami:

  1. Gracz, który decyduje się dobrać kartę ze środka stosu odkrytego musi także dobrać wszystkie karty, które zostały zrzucone na tę kartę.
  2. W przypadku gdy gracz dobiera jednorazowo więcej niż jedną kartę ze stosu odkrytego, wybrana karta (karta na spodzie) musi zostać użyta w układzie gracza lub układzie na stole lub zamieniona na jokera jeszcze w tej samej kolejce, w której została dobrana. Jednak jeśli gracz pobiera tylko kartę ze szczytu stosu odkrytego, można ją dodać do układu na stole, zamienić na jokera lub zatrzymać ją w ręce bez konieczności natychmiastowego umieszczania jej w układzie, jednak nie można jej zrzucić w tej samej kolejce.
*Budowanie - czyli dodawanie kart do istniejących układów. Gracze mogą dodawać karty do wyłożonych układów w każdej chwili, nawet jeśli nie wyłożyli żadnych swoich układów. Podczas kolejki, po pobraniu karty, gracz może wyłożyć karty w obszarze układów. Gracze mogą wykładać poprawne układy lub dodawać pojedyncze karty do istniejących układów (budować). Gracz, który dokłada kartę do wyłożonego układu, otrzymuje punkty za dodaną kartę.

*Wykładanie - każda kolejka kończy się wyłożeniem karty na stos odkryty. W tej samej kolejce nie można ponownie zrzucić karty pobranej ze stosu otwartego. W przypadku dobrania kilku kart gracz może wyłożyć dowolną z dobranych kart, z wyjątkiem tej, którą kliknął.

Zwycięstwo i punktacja

Gra może składać się z kilku rund.

Runda kończy się gdy:

*W talii nie ma już kart.

*Jeden z graczy nie ma już kart w ręce (po wyłożeniu ostatniej karty).

Punktacja rundy: wzór do obliczanie punktacji za rundę jest prosty: Suma kart wyłożonych w układach na stole (w kompletach, sekwensach i dołożonych do innych układów) minus suma kart pozostałych na końcu rundy w ręce gracza (punkty karne). Przy obliczaniu wartości punktów karnych za karty pozostałe w ręce gracza zawsze przyjmuje się, że as i joker mają wartość 15 punktów karnych. Nie należy także zapominać, że po zakończeniu rundy można mieć ujemną ilość punktów, gdy wartość kart pozostałych w ręce jest wyższa od wartość kart 

Wygrana: w turniejach jednostołowych, gra kończy się w chwili zebrania przez jednego z graczy docelowej ilości punktów. W sytuacji gdy więcej niż jeden gracz osiąga lub przekracza punktację docelową, wygrywa gracz z największą ilością punktów. W szybkich partiach zwycięzcą zostaje gracz, który zebrał najwięcej punktów w chwili zakończenie gry (1-3 rundy). W turniejach wielostołowych zwycięzcą jest ostatni gracz pozostający przy finałowym stole.

W przypadku remisu:

Gry pojedyncze - w przypadku remisu nagroda jest dzielona równo między remisujących. 

Turnieje jednostołowe - w przypadku remisu gracze, którzy nie osiągnęli najwyższej ilości punktów zostają odsunięci od stołu, a gracze remisujące rozgrywają dodatkowe rundy do czasu wyłonienia zwycięzcy.

Turnieje wielostołowe -  w przypadku remisu zwycięzcą zostaje gracz mający najwyższą ilość punktów w swoich układach i kartach dołożonych do innych układów. Jeśli nadal jest remis, zwycięzcą zostaje gracz z najniższą wartością kart w ręce.

Podział żetonów turnieju wielostołowym

Żetony są dzielone dopiero po podliczeniu wszystkich punktów. Zwycięzcą rundy zostaje gracz z najwyższą liczbą punktów docelowych. Po podliczeniu punktacji zwycięzca otrzymuje żetony od przeciwnika. Podział żetonów zostaje ustalony w podstawie różnicy między punktacją przegrywających i punktacją zwycięzcy pomnożonej przez wskaźnik punkt-żeton.

Na przykład: Jan wygrał rundę (w tej rundzie wskaźnik punkt-żeton wynosi 3) i ma 100 punktów. Dawid ma 70 punktów, a Robert 60. Dawid daje Janowi 90 żetonów (różnica 30 punktów pomnożona przez wskaźnik). Robert daje Janowi 120 żetonów.

Przykład 2: Rachela wygrała rundę z 60 punktami (wskaźnik = 2). Marek ma 0 punktów, a Jerzy ma -10 punktów. Marek daje Racheli 120 żetonów. Jerzy daje Racheli 140 żetonów.
McAfee Secure sites help keep you safe from identity theft, credit card fraud, spyware, spam, viruses and online scams